Vilkår for brug af thy360

 

1. Generelle vilkår for brug af thy360

På thy360.dk kan du i kalenderen orientere dig om kommende arrangementer og aktiviteter i Thy. Arrangementerne i kalenderen er oprettet af brugere, der repræsenterer foreninger, institutioner, virksomheder og andre aktører. Thy360 er alene formidler af oplysningerne, og ansvaret for indholdet i kalenderen er således den enkelte arrangørs.

Kalenderen i Thy 360 er gratis at bruge – både for almindelige brugere og for arrangører.

Mit Thy360

Som bruger er det muligt at oprette sig med en brugerprofil under sektionen ”Mit Thy360”. Er du oprettet her, har du adgang til at se favoritarrangementer, tilpasse præferencer for nyhedsbreve, se dine købte billetter m.m. (når alle funktioner er fuldt implementerede).

Login og profil

For at bruge sektionen Mit Thy360 skal du oprettes med navn og adresseoplysninger, telefon, email og et password. Du kan efterfølgende selv ændre dit password.

Bliv oprettet som bruger af Mit Thy360

Hvis du ønsker at købe billetter via Thy360 er oprettelse som bruger af Mit Thy360 obligatorisk.

Dine personlige oplysninger

Opretter du dig som bruger af Mit Thy360, gemmer thy360 en række personlige oplysninger om dig, herunder dit navn og din emailadresse. Se vores fulde Privatlivspolitik her.

2. Køb af billetter

Som bruger af thy360 kan du købe billetter til arrangementer og aktiviteter. Det sker via thy360 billet, som er
billetkøbsfunktionen knyttet til hjemmesiden Thy360.dk. Ejerskabet af thy360billet er delt mellem Thy Turistforening som varetager selve pengetransaktionerne i forbindelse med køb af billetter og Thisted Kommune som driver hjemmesiden.

Vilkår

Thy360billet har udelukkende en formidlende rolle. Thy360billet formidler således billetsalg mellem arrangører og deltagere for arrangementer oprettet i kalenderen. Som en følge heraf vil Thy360billet ikke kunne stilles til ansvar for krav mod arrangøren, men udelukkende for transaktionen i forbindelse med selve billetbestillingen.

Mit Thy360

For at kunne købe billetter på thy360 skal du oprettes med en brugerprofil under sektionen Mit Thy360. Her kan du se og downloade dine købte billetter. Ved oprettelse af brugerprofilen skal du angive navn og adresseoplysninger, telefon, email og et password. Du kan efterfølgende selv ændre dit password.

Bliv oprettet som bruger af Mit Thy360

Dine personlige oplysninger

Opretter du dig som bruger af Mit Thy360, gemmer thy360 en række personlige oplysninger om dig, herunder dit navn og din emailadresse. Det gør vi bl.a. for at kunne komme i kontakt med dig ved ændringer eller aflysninger af et arrangement – samt ved behov for tilbagebetaling ifm. aflyste arrangementer m.m.
Se vores fulde Privatlivspolitik her.

Billetter, priser og betaling

Prisen på et arrangement fremgår af opslaget om det enkelte arrangement og er ikke til forhandling. Gebyr for billetten tillægges billetprisen. Når betalingen er gennemført, sendes billetten på en e-mail til den adresse der er opgivet i forbindelse med brugeroprettelsen. Billetten kan desuden downloades via Mit Thy360. Billetkøbet kan ikke fortrydes (forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a)

Hvis arrangementet aflyses eller flyttes

Oplysninger om flytning af arrangements sted eller tid, oplyses til den mailadresse der er opgivet i forbindelse med købet af billetten. Hvis et arrangement må aflyses, refunderes billetprisen (excl. gebyr) fra Thy360 Billet indenfor 14 dage efter besked om aflysning. Om brug af personoplysninger – se det særskilte afsnit.

Sikkerhed

Thy360 billet accepterer følgende betalingsmetoder: VISA, Mastercard og MobilePay. Transaktionen behandles af vores leverandør, Nets og QuickPay. Hjemmesiden er sikret med SSL-teknologi, løsningen følger nationale og internationale sikkerhedsstandarder og er PCI compliant. Dine kortoplysninger bliver ikke opbevaret af thy360 på nogen som helst måde.

Begrænsninger

Du kan højest købe 10 billetter til et arrangement. Ønsker du flere billetter, skal du kontakte arrangøren. Hvis vi oplever eller får mistanke om mistænksom aktivitet, forbeholder vi os retten til ikke at udstede billetter og at slette brugerens profil.

Hvis det fejler

Hvis der opleves driftsforstyrrelser, kan du kontakte support@thy360.dk

3. Brugervilkår for arrangører 

Arrangører – f.eks. foreninger, institutioner, virksomheder og andre aktører kan gratis oprette events og aktiviteter i kalenderen på thy360.

Login og profil

For at kunne oprette indhold i thy360-kalenderen, skal du som bruger repræsentere én eller flere arrangører. Du bliver oprettet som bruger af kalenderen ved at oprette en arrangør-brugerprofil med navn og adresseoplysninger, telefon, email og et password. Du kan efterfølgende selv ændre dit password.

Din brugerprofil vil blive tilknyttet én eller flere arrangører, som du ønsker at oprette indhold for.

Bliv oprettet som bruger/arrangør i kalenderen

Anvendelse af indhold

Når du bliver oprettet som bruger af thy360-kalenderen, giver du thy360 ret til frit at bruge det indhold, som du indtaster og oploader.

Dit indhold kan blive brugt på thy360.dk, i thy360’s nyhedsbrev og på vores sociale medier. Derudover vil dine oplysninger kunne blive brugt til markedsføring af thy360 samt blive vist på hjemmesider og tryksager m.m. hos de samarbejdspartnere, som trækker på kalenderdata fra thy360. Du giver ligeledes thy360 og dennes samarbejdspartnere ret til at skalere og beskære i uploadede billeder, såfremt dette vurderes nødvendigt.

Ansvar for indhold

Thy360 er ikke ansvarlig for, hvad du som bruger skriver, eller for at indholdet i thy360-kalenderen er korrekt.
Som bruger har du selv ansvar for at overholde gældende dansk ret, når der beskrives events og aktiviteter og oploades billeder. Ligeledes er det dit ansvar at sikre, at du har ret til at oprette indhold på vegne af den eller de arrangører, du indtaster for.

Det er dig som bruger, der skal have den fulde ophavsret til alle billeder og tekster, som du indsætter eller oploader til thy360-kalenderen. Ligeledes er det dit ansvar at sikre, at du har den fornødne tilladelse fra evt. afbildede personer til brug af billeder som ovenfor skitseret.

Såfremt du i forbindelse med uplaod af billeder krydser feltet ”Dette billede må frit benyttes af andre brugere på Thy360”, giver du øvrige brugere af thy360-kalenderen fri rettighed til at benytte billedet i kalenderen.

Ingen reklamer

Som bruger må du ikke udnytte thy360-kalenderen til at reklamere for andet indhold end events og aktiviteter
I din beskrivelse af et event eller en aktivitet, må du gerne linke til billetsalg eller køb af tillægsydelser direkte relateret til eller nødvendige for eventen, men du må ikke reklamere for fysiske produkter.

Redigering

Alt indhold, der lægges ind i thy360-kalenderen skal overholde gældende dansk lovgivning, herunder loven om ophavsret.

Indhold der kan opfattes diskriminerende, racistisk, seksuelt, uetisk, truende, stødende eller chikanerende vil blive slettet.

Thy360 forbeholder sig ret til at slette en brugers profil, samt slette eller redigere i tekster og billeder, hvis indholdet er i strid med thy360’s værdier eller retningslinjer for indhold.

Dine personlige oplysninger

For at oprette dig som bruger af kalenderen gemmer thy360 en række personlige oplysninger om dig, herunder dit navn og din emailadresse. Se vores fulde Privatlivspolitik her.

Som bruger af thy360-kalenderen vil du modtage relevante service- og nyhedsmails, der handler om kalenderen og øvrige kulturaktiviteter i Thisted Kommune.
Nyhedsbrevet er knyttet til dit login som bruger af kalenderen og kan ikke fravælges, hvis du vil bruge kalenderen. Hvis du vil stoppe med at modtage nyhedsbrevet, kan du slette din profil som bruger af kalenderen.

Betingelser for brug af kalender

Som bruger er du ansvarlig for at overholde gældende dansk ret, herunder også de gældende regler om ophavsret.

Brugerbetingelserne kan ændres uden varsel. De senest opdaterede vilkår for brug af kalenderen findes på thy360.dk. Som bruger er du ansvarlig for at orientere dig om eventuelle ændringer i brugerbetingelserne.
Når du opretter en profil, forpligter du dig som bruger til at efterkomme de til enhver tid gældende brugerbetingelser, herunder også de ændringer som måtte være foretaget efter oprettelsen af din profil.

Alle brugere er forpligtet til at efterkomme brugerbetingelserne. Hvis du er i tvivl om indholdet og betydningen af vores vilkår for at bruge kalenderen, så kontakt support@thy360.dk.

4. Salg af billetter

Arrangører har mulighed for at sælge billetter til et arrangement eller en aktivitet via billetkøbsfunktionen thy360billet. Ejerskabet af thy360billet er delt mellem Thy Turistforening som varetager selve pengetransaktionerne i forbindelse med køb af billetter og Thisted Kommune som driver hjemmesiden thy360.dk.

Arrangøraftale

Når du vil bruge thy360billet til at formidle billetter til dit arrangement, skal du have en arrangøraftale. Det sker i praksis ved at din organisation godkendes til billetsalg. Er du oprettet som den primære bruger for din organisation (forening, institution, virksomhed m.fl.), kan du via organisationens profil på thy360 anmode om at blive godkendt til billetsalg via knappen ”Aktivér til billetsalg”.

Du skal her angive:

  • CVR-nr.
  • Evt. EAN-nummer
  • Kontooplysninger
  • Navn på pengeinstitut
  • Navn på kontoindehaver

Du skal ved indsendelse af anmodningen acceptere nærværende brugervilkår/salgsbetingelser. Som bruger indestår du samtidig for, at du har bemyndigelse til, på vegne af din organisation, at anmode om godkendelse af din organisation til billetsalg.

Arrangøraftalen skal kun oprettes en gang, hvorefter du frit kan oprette billetter til salg til ét eller flere arrangementer.

Billetgebyr

Når du sælger billetter via thy360 skal billetkøbere betale et gebyr pr. købt billet. Billetgebyret tillægges billettens pris. Gebyrets størrelse er angivet, når du som arrangør anmoder om at blive godkendt til billetsalg. Thy360 har ret til – med en måneds varsel – at ændre gebyrstørrelsen. Ændringen vil slå igennem for billetter der sættes til salg efter den udmeldte ændringsdato.

Det fulde billetgebyr tilfalder thy360 til dækning af omkostningerne ved udvikling og drift af billetsystemet.

Udbetaling af billetindtægter

Når et arrangement er afholdt, udbetaler Thy360billet de indkomne salgsindtægter til det kontonummer der er oplyst i arrangøraftalen, fratrukket billetgebyret til thy360billet.

Salgsoverblik

Som arrangør og bruger af thy360billet kan du via det indbyggede brugerinterface løbende følge med i antal solgte billetter til dit arrangement, udbetalinger af salgsprovenu og tilgodehavender m.m.

Aflysning

Vi betinger os, at brugerens køb refunderes i tilfælde af at et arrangement må aflyses. Thy360billet foretager tilbagebetalingen til billetkøberne og beregner et fast gebyr for dette på 150 kr. Gebyret faktureres til arrangøren.

Oplysninger om billetkøbere

Når en bruger køber billet til dit arrangement, får du adgang til relevante data om køberen, herunder alle oplysninger om de købte billetter samt købers navn, mail og telefonnummer. Det får du, så du har mulighed for at oplyse køberne om flytning eller aflysning af et arrangement – eller for at kunne foretage genprint, manuelt tjek af billettens gyldighed m.m. Når du ved anmodning om godkendelse til billetsalg accepterer bruger- og salgsvilkårene, indestår du for, at du ikke bruger disse oplysninger til andet end den nødvendige kontakt omkring det konkrete arrangement, og at du sletter oplysningerne umiddelbart efter brug.

Ansvar

Thy360billet fungerer udelukkende som formidler mellem arrangøren og deltageren/billetkøberen. Der er således tale om en handel mellem disse to parter, som Thy360billet eller Thy360 ikke kan stilles til ansvar for. Det er således dig som arrangør der indestår for arrangementet og har pligt til at sikre, at alle oplysninger omkring arrangementet og billetter m.m. er korrekt angivet – samt sikre at oplysninger om ændringer, flytning eller aflysning formidles til køberen.

Thy360 og Thy360billet bestræber sig på til enhver tid at have en velfungerende platform med størst mulig oppetid. Thy360 og Thy360billet kan dog ikke overfor arrangører/billetsælger stilles til ansvar for eventuelle tekniske nedbrud på hverken thy360.dk eller tilknyttet betalingsplatform.