Artist Talk med Lise Seier Petersen og Vinni Frederiksen AFLYST

overlaypressefoto_vinni_lise.jpg

Forårsudstillingen på Kirsten Kjærs Museum afsluttes med en ARTIST TALK af Frederiksen og Seier. Tema er udstillingen EFTERKLANGE OG MELLEMRUM, værkets idé og tilblivelse.

I udstillingen EFTERKLANGE OG MELLEMRUM udfordrer Vinni Frederiksen og Lise Seier Petersen værkbegrebet i en sanselig installation. Ved at anvende en udvidet forståelse af hvad keramik er, undersøger de, om leret, der er et organisk materiale med alt, hvad det indebærer af uorden og kaos, kan iscenesættes, så dets egen proces medvirker til at visualisere og begribeliggøre tiden.
Inspirationen er hentet hos “Augustin (354-430), der i ‘Bekendelser’ skriver, “Hvad er tid? Hvis ingen spørger mig, ved jeg det; hvis jeg søger at forklare det til den, der spørger, ved jeg det ikke.”
I Long Gallery startes fysiske output med flydende pibeler i fem metalspande, der hænger ned fra loftet. I spandenes bund bores huller, så det flydende ler drypper ned på gulvet og danner amorfe former.
I Corner Gallery fyldes en 150 x 6 cm betoncirkel med flydende pibeler. Over cirkelens centrum ophænges en metalspand med pibeler, der drypper ned i cirklens ler og med tiden løber ud over kanten.
Sidste del installeres udendørs. En 300 x 10 cm betoncirkel fyldes med pibeler, der i løbet af udstillingsperioden nedbrydes af vejr og vind. Denne del udføres i samarbejde med Aarhus Kunstakademi, hvis keramikstuderende ugen før vil deltage i opbygningen.
Derudover har cand. mag. i anvendt filosofi, Iselin Veronika Brandt, skrevet en tekst, der indgår i udstillingen.

Tidspunkt

  • 23. maj 2020
    14:00 - 15:30

Sted

Kirsten Kjærs Museum, Langvadvej 64, 7741 Frøstrup

Filer

Ingen filer

Arrangementet er oprettet af KIRSTEN KJÆR MUSEET, [email protected]