Thy360 - hele Thys kalender

Thy360 så dagens lys i 2012, hvor en arbejdsgruppe bestående af Thisted Kommune og en række lokale foreninger og paraplyorganisationer gik sammen om at udvikle en fælles kalender, der kunne samle alle de mange ting, der sker i Thy.

I sommeren 2020 blev det besluttet at udvikle en helt ny og fremtidssikker platform, som blev taget i brug ultimo maj 2021. Det betyder, at thy360 nu er endnu stærkere og i de næste mange år fortsat vil være stedet, hvor alt dét, der sker i Thy kan formidles enkelt og overskueligt for kommunens borgere og gæster og turister udefra.

Alle, der udbyder events og aktiviteter i Thy, kan oprette sig som bruger af kalenderen, og oprettelse af events og aktiviteter er gratis.

I løbet af efteråret vil det også blive muligt for arrangører at sælge billetter direkte gennem portalen.

thy360 drives af Thisted Kommune i et tæt samarbejde med en række partnere og virksomheden 7nord.dk, som står bag konceptet og den tekniske udvikling af løsningen.