Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Thy360.dk

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god
databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Thisted Kommune er dataansvarlig
Thisted Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du er velkommen til at kontakte:
Kontaktperson: Torben Hedegaard Hansen
Adresse: Asylgade 30, 7700 Thisted
CVR: 29189560
Telefonnr.: 99172017
Mail: databeskyttelse@thisted.dk
Hjemmeside: www.thisted.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger[1]:
1.  Brugeroplysninger:
Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse, ip-adresse, tilknytningsforhold til foreningerne

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi modtager udelukkende oplysningerne fra dig.

Thisted Kommunes formål med behandling af dine personoplysninger

Formålet med Thy360.dk er at orientere henholdsvis Thisted Kommunes borgere og besøgende om området og aktiviteter i Thy. Der er tale om information om tiltag, der kan betragtes som almennyttige, og behandling er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse.

Behandlingens formål omfatter bl.a.:

  • At behandle brugeroplysninger – herunder sende nyhedsbrev
  • At vi kan drive www.thy360.dk, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
  • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
  • At kunne levere den ydelse, du forventer af www.thy360.dk

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre.
Når du opretter din brugerprofil med hjælp af dit Facebook- eller Google-login, modtager hhv. Facebook og Google kendskab til, at du opretter en brugerprofil på www.thy360.dk, hvilket er en konsekvens af dit brugerforhold med disse medier.
For at verificere dig og din berettigelse kan vi kontakte foreningen, som du har registreret din tilknytning til.

Opbevaring og sletning af dine personoplysningerVi sletter dine brugeroplysninger 2 år efter at vi registrerer, at din brugerprofil er inaktiv.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. databeskyttelsesforordningen en række rettigheder:

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
  • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside thy360.dk